خبر فوری

خبر فوری

تسهیل سرمایه‌گذاری؛ یاری‌گر رشد اقتصادی آنگولا
کارکنان خارجی در آنگولا می‌توانند عایدی خود را به آسانی به کشور خودشان منتقل کنند و این امر سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش