دو فلسطینی در درگیری با سربازان اسرائیل در کرانه باختری رود اردن کشته شدند
مقبره یوسف، از مکان های مذهبی در کرانه باختری رود اردن است که از آن به عنوان یکی از منابع تنش در مناقشه دامنه دار میان فلسطینیان و اسرائیلی ها نام برده می شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار