خبر فوری

خبر فوری

حواشی نشست بروکسل؛ رفتارهای عجیب یونکر، رئیس کمیسیون اروپا
آقای یونکر پس از ورود به سالن نشست به شوخی از یک خبرنگار پرسید: «آیا تو ترزا می هستی؟ نه!»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش