خبر فوری

خبر فوری

همایش کرانس مونتانا با موضوع آفریقای مدرن برای زنان و جوانان برگزار شد
«همایش امسال را با محوریت جوانان برگزار کردیم؛ هر کدام از این جوانان، در حوزه‌های مختلف تجارت، کارهای دولتی و سازمان‌هایی جامعه مدنی نمونه‌ای از داستان موفقیت در آفریقا هستند؛ آفریقایی که تصمیم گرفته است سرنوشتش را در دست بگیرید»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش