ویدئو؛ بانک جادوگران برای بازدید علاقمندان هری پاتر
بانک گرینگوتز در داستان‌های هری پاتر محل نگهداری دارایی‌ها و پول‌های جادوگران است و توسط گابلین‌ها اداره می‌شود
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار