خبر فوری

خبر فوری

ویدئو؛ تخریب ساختمان ۲۰ طبقه در آلمان
برای تخریب این ساختمان حدود ۲۹۰ کیلوگرم ماده منفجره به کار گرفته شد
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش