نبض تجارت؛از بزرگترین فرودگاه جهان در دوبی تا میلیاردرهای نورسیده چینی
«می‌بینید که به خاطر نابرابریِ توزیع ثروت در جهان، مردم از دست میلیاردرها خشمگین‌اند. دلیل کاهش ثروت امسال میلیاردرها هم این است که هیچکس از نوسانات بازار در امان نیست.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار