خبر فوری

خبر فوری

نقش و نوا؛ قسمت دوم: سهیلا جامی
«کشتی نوح» روایت هجرت است. مهاجرت از سرزمین مادری و از سنت‌های دیرینه برای رسیدن به آرامش. برای شکستن پیله. در حالی که در میانه هجرت چیزی جز تنهایی مظاعف انتظارش را نمی‌کشد. «کشتی نوح» روایت سفر آدمی است از دریای تنهایی به طوفان تنهاتر شدن.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش