خبر فوری

خبر فوری

فیلم «بی‌خانمان‌ها»؛ ماجرای کتابداری که خواست مددکار باشد
بی‌خانمان‌ها ناگهان تصمیم می‌گیرند کتابخانه عمومی شهر را به سرپناه دائمی خود تبدیل کنند و آن را به نوعی اشغال می‌کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش