خبر فوری

خبر فوری

 تحریم ایران؛ آیا پول اتحادیه اروپا به سیل‌زدگان می رسد؟
خبرنگار یورونیوز در کنفرانس خبری روزانه اتحادیه اروپا از سخنگوی بخش کمک های بشردوستانه کمیسیون اروپا از چگونگی کمک های اتحادیه اروپا به ایران پرسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش