خبر فوری

خبر فوری

سورتمه سواری با سگ در نزدیکی قطب شمال
سورتمه سواری این گروه که مسیر مرز بین نروژ و سوئد را طی می کردند روز شنبه پایان یافت. این ویدئو را ببینید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش