خبر فوری

خبر فوری

پمپئو: پرواز تهران به کاراکاس نمونه دخالت ایران در آمریکای جنوبی است
«بدون شک پول ایران در آمریکای جنوبی برای مقاصد بدخواهانه مثل حمایت از حزب الله و تروریسم در سراسر منطقه وجود دارد.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش