خبر فوری

خبر فوری

اپرای فاوست اثر گونو؛ خواستِ جوانی دوباره برای چشیدن طعم لحظه
فاوست مردی است که در زندگی‌ از لحظه لذت نبرده و برای همین می‌خواهد دوباره جوان شود تا به عقب برگردد و بفهمد زندگی در لحظه چه لذتی دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش