خبر فوری

خبر فوری

نادر انتصار در گفتگو با یورونیوز: نفوذ عربستان در عراق بیشتر می‌شود
استاد ممتاز دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در گفتگو با یورونیوز فارسی می‌گوید: کار ایران برای حفظ جایگاه کنونی‌اش در عراق دشوار خواهد بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش