ویدئو؛ یوگا با لاما در آلمان
آلپاکا نوعی حیوان از تیره شترسان ها است که اغلب در آمریکای جنوبی زندگی می کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار