خبر فوری

خبر فوری

آوای سازهای یخی برای حفظ اقیانوس‌‌ها
گروه موسیقی گرین پیس ویدئویی منتشر کرد که در آن نوازندگان این گروه را در حال نواختن با سازهایی تراشیده از یخ نشان می‌داد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش