چالش‌های هوش مصنوعی؛ موضوع گفتگوی مجمع رسانه اروآسیا
«هوش مصنوعی تیغ دودَم است، از یک سو فواید عظیمی دارد نظیر پیشرفت‌ در دانش و در حوزهٔ پزشکی که جامعه را بهتر می‌کند و از سوی دیگر به احتمال زیاد به نابرابری و افزایش بیکاری دامن می‌‌زند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی