مایکل بوبله ستاره پاپ: در لحظه باش
«در زندگی سختی‌های زیادی کشیده‌ام و حالا که کم کم دارم با خودم به آرامش می‌رسم، آن آدم روی صحنه هم دارد هر چه بیشتر به مایکل واقعی تبدیل می‌شود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی