فوتبال برای دوستی؛ رکوردشکنی شمار ملیت‌های حاضر
بازرسان موسسه گینس تأیید کردند که شرکت‌کنندگان از ۵۷ کشور مختلف آمده‌‌اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار