کمک‌های اتحادیه اروپا به آموزش کودکان محصور الخلیل
فرآیند آموزش کودکان فلسطینی در مناطق کرانه باختری و الخلیل در سایه تهدید و ایست‌های بازرسی در حال انجام است. اتحادیه اروپا در این مناطق مشغول به کار است تا بتواند روند آموزش را بهبود بخشیده و اضطراب و ترس دانش‌آموزان را کاهش دهد. خبرنگار یورونیوز برای تهیه گزارشی به این منطقه سفر کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار