هشدار گروه ۲۰: جنگ تجاری میان چین و آمریکا مانع رشد اقتصادی جهان است
پی‌یر موسکوویسی در مورد موضع نماینده چین به خبرنگاران گفت که چینی‌ها در این نشست «خویشتن‌دار» و «ساکت» بودند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار