اورانگوتان نقاش در باغ گیاهان پاریس
این اورانگوتان از سال‌ها پیش نقاشی کردن را بدون هیچ آموزشی و به طور خودجوش آغاز کرده است. نقاشی‌های او گاهی با قیمت هزاران یورو فروخته شده و عواید آن صرف حفاظت از دیگر اورانگوتان‌ها می‌شود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار