ویدئو؛ نخستین رئیس جمهوری زن در اسلواکی سوگند یاد کرد
این وکیل و سیاستمدار ۴۵ ساله، تاکنون هیچ مقام دولتی نداشته است و به عنوان پنجمین رئیس جمهوری اسلواکی انتخاب شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار