برگزاری نخستین آیین عشای ربانی در کلیسای نوتردام پس از آتش‌سوزی بزرگ
در این مراسم، به دلیل نگرانی‌های امنیتی تنها حدود سی نفر از مومنان مسیحی حضور داشتند و اسقف اعظم و دیگر روحانیون نیز در حالی که کلاه‌های ایمنی بر سر داشتند، به عبادت پرداختند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار