ایتالیا؛ بازدید پاپ از آسیب دیدگان زلزله ۳ سال پیش کارمینو
تصاویر منتشر شده نشان می دهد که رهبر کاتولیک‌های جهان در بازدید از این کلیسا کلاه ایمنی به سر دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار