مسابقه فوتبال واتیکان و اتریش به دلیل شعار‌ حمایت از مالکیت زنان بر بدن خود لغو شد
شماری از فوتبالیست‌های اتریشی در زمان پخش سرود ملی، شعارهایی را که با مضمون مبارزه با همجنس‌گراهراسی و حمایت از حق سقط جنین و حقوق بشر روی بدنشان نوشته شده بود به نمایش گذاشتند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار