دوبی؛ شهر آرمانی استارتآپ‌ها در خاورمیانه
«مسئولان دوبی به شکل استراتژیک فکر می‌کنند و می‌بینند نیاز دارند استارت‌آپ‌ها را جذب کنند. دولت هم در همین راستا به آنها کمک می‌کند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار