جاری شدن سیل در اروپای مرکزی
در شهر بلگراد، پایتخت صربستان این باران سیل آسا موجب سرریز شدن آب فاضلاب و ایجاد ترافیک و راه بندان در خیابان های شهر شد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار