آیا مدل‌های نوجوان از صنعت مد کنار می‌روند؟
«آژانس‌های مدل‌یابی نوجوانان را وا می‌دارند تا به هر نحو شده دربارهٔ سن خود دروغ بگویند تا وارد این حرفه شوند.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار