گرجستان؛ ساخت پایانه جدید بارگیری در باتومی برای انتقال کالا به اروپا
باتومی سومین شهر بزرگ گرجستان هم یکی از مقاصد گردشگری است و هم یک مرکز تجاری مهم. طرح ساخت یک پایانه بارگیری جدید در این شهر ساحلی فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد و به رشد اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار