شفاخانه «امرجنسی» کابل شبی ۱۰ تا ۲۰ زخمی پذیرش می‌کند
مونیکا پینا، خبرنگار یورونیوز می‌گوید: «در منطقه سبز در مرکز کابل هستیم. انگار در یک دژ و برج و باروی نظامی حرکت می کنیم؛ جایی که چند دیوار بتنی برای حفاظت از مردم و ساختمان‌های منطقه ساخته شده اند. حملات زیادی در همین منطقه روی داده است و هر لحظه هم احتمال وقوع یک حمله دیگر می‌رود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار