گردشگری پزشکی؛ بیمارانی که از چهارگوشه دنیا برای درمان به دوبی می‌آیند
تعداد کسانی که هرسال برای درمان یا انجام عمل جراحی به دوبی می‌آیند رو به‌ افزایش است. جالب اینکه بسیاری از آنها از کشورهایی به دوبی می‌آیند که به‌خاطر گردشگریِ درمانی شناخته‌‌ شده هستند. علت رونق این صنعت در دوبی این است که بیماران می‌توانند با یک تیر چند نشان بزنند. اما چگونه؟ این گزارش را ببینید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی