رکوئیم موتسارت، قطعه‌ای در ستایش زندگی
رکوئیم موتسارت یکی از شاهکارهای موسیقی آوازی است. کمتر کسی است که حالش با شنیدن این اثر دگرگون نشود. آيا می‌توان مرثیه‌ آمرزش مردگان را دراماتیزه و نمایشی کرد‌؟ رمئو کاستلوچی کارگردان تئاتر ایتالیایی اجرایی متفاوت از این اثر را در جشنواره موسیقی کلاسیک اکس آن پروانس به روی صحنه برده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی