خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات برهنه علیه تجارت پوست حیوانات

بدون شرح

تظاهرات برهنه علیه تجارت پوست حیوانات

فعالان حقوق حیوانات در حمایت از حیواناتی که بشر از پوستشان استفاده می کند تظاهراتی را برهنه در بارسلونا برگزار کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح