خبر فوری

خبر فوری

کنسرت نطلبیده در فوردگاه ژنو برای مسافران معطل
مسافرانی که به دلیل تاخیر در پرواز در فرودگاه ژنو منتظر نشسته بودند، با اجرای ناگهانی یک گروه موسیقی، سرگرم شدند.
مطلب کامل را بخوانید

تازه‌ترین اخبار

اخبار

  بازرگانی

   ورزش

    اخبار اروپایی

     زندگی

      دانش