خبر فوری

خبر فوری

همه پرسی بی نتیجه درباره حقوق همجنسگرایان در اسلواکی

 Comments
در حال خواندن:

همه پرسی بی نتیجه درباره حقوق همجنسگرایان در اسلواکی

همه پرسی بی نتیجه درباره حقوق همجنسگرایان در اسلواکی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
همه پرسی بر سر حقوق همجنسگرایان در اسلواکی، به دلیل مشارکت اندک شهروندان بی نتیجه ماند. در این همه پرسی تنها حدود ۲۱درصد از واجدان شرایط رای دهی شرکت کردند. محافظه کاران امیدوار بودند که نتیجه این رای گیری به ممنوعیت ازدواج و حق فرزندخواندگی همجنسگرایان منجر شود.