خبر فوری

خبر فوری

قدم زدن دو فضانورد در ایستگاه فضایی

بدون شرح

قدم زدن دو فضانورد در ایستگاه فضایی

دو فضانورد آمریکایی درصد آماده کردن دو پارکینگ برای دو تاکسی فضایی و تجاری هستند.

مطالب بیشتر از بدون شرح