خبر فوری

خبر فوری

کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار قاچاق در لهستان

 Comments
در حال خواندن:

کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار قاچاق در لهستان

کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار قاچاق در لهستان
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ماموران گمرگ لهستان یک محموله بزرگ سیگارهای قاچاق را در منطقه مرزی در شمال شرقی کشور کشف و ضبط کردند.

این محموله، شامل بیش از ۱۸۵ هزار بسته سیگار توسط کامیون هایی از مسکو به لهستان منتقل شده و در دیواره بتنی یک پل جاسازی شده بود.