خبر فوری

خبر فوری

راهپیمایی در ژاپن در اعتراض به راه اندازی قریب الوقوع نیروگاه های هسته ای

 Comments
در حال خواندن:

راهپیمایی در ژاپن در اعتراض به راه اندازی قریب الوقوع نیروگاه های هسته ای

راهپیمایی در ژاپن در اعتراض به راه اندازی قریب الوقوع نیروگاه های هسته ای
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هزاران نفر در ژاپن روز یکشنه با پرپایی تظاهراتی در برابر پارلمان این کشور اعتزاض خود را نسبت به تصمیم دولت در راه اندازی مجدد برخی از نیروگاه های هسته ای تعطیل نشان دادند.

این تظاهرات در چهارمین سالگرد سونامی مرگباری برگزار شد که موجب بروز حادثه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما و تعطیلی آن شد.

دولت ژاپن بر آن است که برخی از نیروگاه ها تا ماه ژوئن کار خود را از سر بگیرند.