خبر فوری

خبر فوری

تظاهرات ضد داعش در اتیوپی به خشونت گرایید

بدون شرح

تظاهرات ضد داعش در اتیوپی به خشونت گرایید

هزاران تن از تظاهرکنندگان در آیدس آبابا، پایتخت اتیوپی به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و راهپیمایی آنان علیه داعش به خشونت گرایید. این تظاهرات پس از آن برپا شد که در یک ویدئو منتشر شده توسط گروه شبه نظامی موسوم به دولت اسلامی، سربریده شدن و شلیک به تعدادی از اتباع اتیوپی دیده می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح