خبر فوری

خبر فوری

سیاست های جدید آلمانی برای بررسی پناهندگی

 Comments
در حال خواندن:

سیاست های جدید آلمانی برای بررسی پناهندگی

سیاست های جدید آلمانی برای بررسی پناهندگی
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

وزیر کشور آلمان از استخدام دو هزار نفر برای بررسی سریعتر پرونده متقاضیان پناهدندگی خبر داد.

در سال 2015 بیش از چهارصد هزار نفر از آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند. این رقم دو برابر سال گذشته است.