خبر فوری

خبر فوری

چهار قهرمان مقاومت فرانسه به پانتئون می روند

 Comments
در حال خواندن:

چهار قهرمان مقاومت فرانسه به پانتئون می روند

چهار قهرمان مقاومت فرانسه به پانتئون می روند
اندازه متن Aa Aa

فرانسه چهار نفر از قهرمانان مقاومت این کشور در زمان جنگ جهانی دوم را در پانتئون دفن می کند. این چهار نفر شامل دو زن و دو مرد می شوند که طی سالیان گذشته و در زمان جنگ جهانی دوم، در گروههای تشکیل شده برای مقاومت در برابر آلمان جنگیده اند.

ژونویو دوگل، ژرمن تییون، پی یر بروسولت و ژان زی چهار قهرمانی هستند که به جمع مشاهیر خفته در پانتئون می پیوندند. این چهار نفر از چهره های مشهور مبارزه مخفی علیه آلمان نازی در زمان اشغال فرانسه هستند. ژنوویو دوگل خواهر زادۀ ژنرال دوگل، رئیس دولت در تبعید فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و رئیس جمهوری این کشور در سالهای پس از جنگ است.

باقیماندۀ اجساد این چهار قهرمان همزمان با روز ملی مقاومت در فرانسه و با حضور فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور به این آرامگاه منتقل می شود.

پانتئون آرامگاه نام اوران و مشاهیر فرانسه است که در پاریس قرار دارد. با این دو زن، تعداد زنانی که در پانتئون دفن شده اند به چهار نفر می رسد. خاکستر ماری کوری، دانشمند مشهور لهستانی الاصل نیز در این آرامگاه همراه قرار دارد.

ویکتور هوگو، الکساندر دوما و پی یر کوری از دیگر مشاهیری هستند که در این آرامگاه دفن شده اند.