خبر فوری

خبر فوری

مکزیکوسیتی: تجمع اعتراضی به یاد ۴۳ دانشجوی گمشده

بدون شرح

مکزیکوسیتی: تجمع اعتراضی به یاد ۴۳ دانشجوی گمشده

هشت ماه پس از ناپدید شدن ۴۳ دانشجو، تظاهرکنندگانی که درپایتخت مکزیک برای یادآوری این حادثه تجمع کرده بودند با پلیس درگیر شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح