استقبال از پاپ فرانچسکو در سارایوو

بدون شرح

استقبال از پاپ فرانچسکو در سارایوو

پاپ فرانچسکو، برای نخستین بار به بوسنی هرزگوین سفر کرده است. او صبح شنبه وارد این کشور شد و در استادیوم سارایوو در برابر بیش از 65000 نفر از مسیحیان حاضر شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح