خبر فوری

خبر فوری

نجات معجزه آسا

بدون شرح

نجات معجزه آسا

آتش نشان های چینی یک زن را که در زیر آوار ساختمان فرو ریخته ای گرفتار شده بود نجات دادند. او در طبقه پنجم این ساختمان و بین دیوارهای بر هم فرویخته به دام افتاده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح