خبر فوری

خبر فوری

مسابقات قهرمانی دو حلزون ها

بدون شرح

مسابقات قهرمانی دو حلزون ها

امسال در دهکده کوچکی در شرق انگلستان ۱۷۵ حلزون در مسابقات جهانی دو حلزونها شرکت کردند تا تماشاگران شاهد رقابت کوچکترین ابرقهرمانهای مسابقات دو باشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح