خبر فوری

خبر فوری

آتش سوزی در جنگلهای آلبانی

بدون شرح

آتش سوزی در جنگلهای آلبانی

اینها بخشی از آتش سوزی هایی است که قسمت هایی از آلبانی را فرا گرفته است. دمای سوزان بالای چهل درجه به همراه وزش بادهای قوی، بخشهایی از شمال و شمال شرقی این کشور را طعمه آتش کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح