خبر فوری

خبر فوری

گرما و آتش سوزی جنگلها در پرتغال

بدون شرح

گرما و آتش سوزی جنگلها در پرتغال

آتش سوزیهای ده روز گذشته در پرتغال باعث از بین رفتن نه هزار هکتار از جنگلهای این کشور شده است. خشکسالی هشتاد درصد از مساحت این کشور را در بر گرفته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح