خبر فوری

خبر فوری

تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

بدون شرح

تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

این تصویر نشان می دهد که چگونه این کامیون حامل سوخت در حالی که خودروها در ترافیک بزرگراه ایستاده اند با سرعت به سمت آنها حرکت کرده و بیش از ۳۰ خودرو را منهدم می کند. در این حادثه که در بزرگراهی در جنوب شرقی چین رخ داد ۸ تن مجروح شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح