خبر فوری

خبر فوری

تصاویر آماتور از درگیری های سوریه

بدون شرح

تصاویر آماتور از درگیری های سوریه

این تصاویر آماتور بر روی شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار گرفته اند و ادعا می شود مربوط به حملات ارتش سوریه به شهر حلب است.

مطالب بیشتر از بدون شرح